Thialfpas vergeten?

Indien een persoon zijn pas is vergeten, kan zij of hij zich melden bij de balie van Thialf. De aanwezige medewerk(st)er zal in het systeem controleren of de betrokken persoon op het aankomende trainingsuur mag trainen en zal indien dit correct is, hem of haar toegang verlenen. Wel zal de medewerk(st)er een aantekening maken voor de BCT en deze zal na een aantal malen, dat betrokken persoon haar of zijn pas niet heeft kunnen tonen, sancties kunnen treffen tegen deze persoon.

Verlies van abonnementspas?

Bij verlies van de trainingspas zal deze moeten worden vervangen. Bij verlies van een pas, kan het schaatsende lid zich melden bij de balie van Thialf, alwaar men een nieuwe pas kan aanvragen. Er moet voor deze pas gelijk contant een bedrag van € 5,– worden betaald aan de medewerk(st)er van Thialf. Het bedrag van € 5,- gaat niet naar de BCT, maar is een tegemoetkoming in kosten voor het verstrekken van de nieuwe pas en administratiekosten door Thialf. Na betaling van de 5 euro maakt de medewerk(st)er van Thialf een DUPLICAATpas aan. Het aan de pas gekoppelde nummer + NAAM + vereniging wordt doorgegeven aan de heren Koos Stoker en Douwe Boonstra (BCT)

Niet werkende pas of gebroken pas

Bij een niet werkende pas of zichtbaar kapotte pas kan deze zonder kosten worden omgeruild tegen een nieuwe pas aan de balie van Thialf. Uiteraard moet er eerst worden gecontroleerd of de persoon op het betreffende uur mag trainen en of er in het systeem ook het juiste trainingsuur is geactiveerd voor deze persoon. Als dit correct is en de pas werkt niet, dan wordt er dus een nieuwe gratis pas uitgereikt aan de betrokken persoon. De oude/kapotte pas moet worden ingenomen. De medewerk(st)er van Thialf geeft het nieuwe pasnummer, inclusief voor-, achternaam en vereniging van betrokken lid is door aan Koos Stoker en Douwe Boonstra van de BCT.

Voor nog meer informatie:

Procotol Toegangsregelement Baancommissie Thialf voor de leden