Bij deze worden alle (ouders van) leden van harte uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van HCH. Deze wordt gehouden op dinsdagavond 9 mei a.s. om 20.00 uur in Cafe ‘t Houtsje te Heerenveen. Agenda, notulen en jaarverslag 2016/2017 zijn per mail aan alle leden verstuurd.

Mochten jullie verhinderd zijn geef dit dan door aan de secretaris Siska Walstra.

Na de ALV hebben we Klasina Seinstra als spreker. Zij gaat vertellen over haar gehele marathon carrière met als hoogtepunt haar overwinning van de 11-stedentocht in 1997. — at Café ‘t Houtsje.