De Algemene Ledenvergadering van HCH zal op 29 september 2020 gehouden worden in ‘t Houtsje in Heerenveen.

Uiteraard open we op een hoge opkomst tijdens de ALV, echter door corona is deelname uitdrukkelijk alleen mogelijk na opgave per mail aan secretaris@hch-heerenveen.nl. Jeugdleden kunnen vertegenwoordigd worden door één ouder/verzorger. Zonder opgave vooraf is deelname aan de ALV helaas niet mogelijk.

Agenda Algemene Ledenvergadering HCH 29 september 2020

Plaats: Café ‘t Houtsje te Heerenveen Tijd: 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarrekeningen
 7. Decharge kascontrole
 8. Benoeming kascommissie
 9. Begroting
 10. Vaststellen contributie
 11. Corona en coronamaatregelen rondom het schaatsen
 12. Helmplicht
 13. Sponsoring en gebruik clubkleding
 14. Voorstel beleid HCH ereleden en leden van verdienste

11. Rondvraag