Op deze avond willen we als vereniging de jaarlijkse ALV combineren met het brainstormen over verschillende onderwerpen waar we als vereniging mee te maken hebben, afgesloten met een gezellige borrel.
Onderwerpen zijn onder andere:
– eventuele helmplicht voor langebaan
– waar staan we als vereniging
– leden werving vanaf de senioren
– invoering AVG / vertrouwenspersoon e.d.
– ……. andere ideeën zijn van harte welkom
Piet Hylkema zal ons mee nemen in zijn visie op het zijn van een schaatsvereniging anno 2018. Wat ons betreft wordt dit een interactieve sessie waar uit we ideeën kunnen halen.
Zie de bijlagen voor meer info.
Jullie zijn allen van harte welkom op donderdag 17 mei vanaf 19.45 in ‘t Houtsje in Heerenveen.
Afmelding graag via onze secretaris Marcia Boomhouwer: secretaris@hch-heerenveen.nl