Vanwege de landelijke maatregelen die m.i.v. vandaag van kracht zijn geworden m.b.t. de actuele ontwikkelingen rondom het Corona virus
heeft de Baancommissie Thialf besloten dat de laatste trainingen van dit seizoen, die plaats zouden vinden op 
Vrijdag 13 maart: 6.2 en zaterdag 14 maart: 7.2, 7.3 en 7.4 NIET DOORGAAN.
 
We hopen met deze actie een belangrijk steentje bij te kunnen dragen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen!!