De winter nadert weer, al zou je dat niet zeggen met dit weer, met rasse schreden.

Voor de nodige informatie over trainingstijden en -kosten verwijzen we je/u naar de bijlagen.

Zorg dat je/u uiterlijk 31 juli a.s. de contributie en de zegel(s) hebt besteld en betaald, dan is het voor ons ook te realiseren dat de zegels op tijd op de Thialfpas staan.

De volgende stappen moeten worden ondernomen om alles goed te regelen via de site van de HCH:

1 Tabblad ‘lidmaatschap’

2 Voor HCH leden

3 Naar ledensysteem

4 Voor HCH leden

5 Gebruikersnaam (= lidnummer HCH) en wachtwoord invullen

6 Lidmaatschap ….. (staat je naam) vernieuwen.

Nu sta je in het scherm waar je/u e.e.a. kunt aangeven, zoals welke trainingstijden er op de Thialfpas moeten komen.

Daarna het totaal bedrag onder vermelding van seizoen 2018-2019/lidnummer overmaken naar NL20RABO0130288446.

Na betaal akkoord van de penningmeester zorgen wij ervoor dat op je Thialfpas de juiste zegels komen te staan.

Let Op!!!

Speciaal voor marathonrijders (A junioren en ouder) is het 7.1 uur beschikbaar.

begeleidend-schrijven-ivm-verlengen-lidmaatschap-hch-2018-2019.pdf

tarieven-2018-2019.pdf

trainingstijden-2018-2019.pdf