Tot dusver zijn er ongeveer 12 belangstellenden voor de trainers cursus ST2 van de Knsb.

Bij 15 personen  gaat de cursus ook naar Heerenveen en mogelijk ook op donderdag.

Als je interesse hebt, graag melden bij Riekele Heida. (technische commissie Hch).