Vorige week is bekend gemaakt dat de regels met betrekking tot het sporten voor de jeugd tot en met 18 jaar gelukkig worden versoepeld. Afgelopen weekend is deze versoepeling door de KNSB specifiek gemaakt voor de bij haar aangesloten verenigingen. Hierin is een rol weggelegd voor de gemeenten omdat zij uiteindelijk toestemming moet geven aan de verenigingen om weer te mogen gaan sporten. Inmiddels hebben we contact gehad met de Gemeente Heerenveen over wat wel en niet mogelijk is voor HCH. Ook hebben ze toestemming gegeven om de trainingen gedeeltelijk op te starten.

Op hoofdlijnen:
– De versoepeling geldt alleen voor jeugd tot en met 18 jaar. Helaas kunnen we dus nog geen trainingen opstarten voor de oudere leden. Het is ook nog niet bekend wanneer wel
– De skeelerbaan bij Sportstad blijft in ieder geval gesloten tot en met 19 mei. De skeelertrainingen voor de junioren en pupillen worden vooralsnog dus nog niet opgestart
– Fietstrainingen voor junioren (en senioren) blijft tot nader orde niet toegestaan. De Gemeente Heerenveen acht de kans te groot dat de 1,5 meter regel niet kan worden gehandhaafd
– De bostrainingen voor junioren en pupillen mogen onder voorwaarden wel plaatsvinden.

We zijn nu in overleg met de Gemeente over de voorwaarden waaronder de bostrainingen mogen plaatsvinden. De bijgevoegde richtlijnen van de KNSB (afgeleid van NOC-NSF en RIVM) zijn hierin leidend.

Start zomertrainingen op 11 mei voor pupillen en junioren tot en met 18 jaar
Zoals het nu lijkt starten we de zomertrainingen op maandag 11 mei. Het is de bedoeling om 2 bostrainingen per week te organiseren vanaf de pupillen A tot en met junioren van 18 jaar. Deze trainingen vinden net als de voorgaande jaren plaats op de maandagavond en woensdagavond in het bos van Oranjewoud. De jongere pupillen starten met 1 bostraining enkel op de woensdagavond. In overleg is afgesproken dat de junioren A die nog geen 19 jaar zijn tijdelijk mogen meetrainen met de B junioren.

We zijn nu bezig om dit voor te bereiden. In de loop van deze week en volgende week ontvangen alle pupillen en junioren nadere informatie van hun coördinator (Stefan de Vries voor de pupillen en Bibi van der Tempel voor de junioren). Een voorwaarde van de Gemeente/overheid is ook dat we niet-leden tot en met 18 jaar de gelegenheid geven om ook mee te sporten (immers alle binnensporten blijven vooralsnog verboden). Indien nodig zullen we hiervoor een aparte groep opstarten.

De regels die gelden tijdens de bostrainingen sluiten aan bij de genoemde richtlijnen. Ter info zijn deze alvast in de bijlagen toegevoegd. Deze zullen strikt moeten worden nageleefd. In geval van calamiteiten / blessures zal de 1,5 meter regel niet van toepassing zijn (nood breekt wet).

POSTERS_TRAINERS_HR POSTERS_SPORTER_HR POSTERS_OUDERS_HR