• ALV HCH 19 mei 2022

    Agenda Algemene Ledenvergadering HCH 19 mei 2022 Plaats: Café 't Houtsje te Heerenveen Tijd: 20.00 uur Agenda: Opening Mededelingen Ingekomen stukken Notulen Jaarverslag secretaris Jaarrekeningen Decharge kascontrole Benoeming kascommissie Begroting Bestuursverkiezing Aftredend en niet herkiesbaar: Alfred Stel; het bestuur draagt Jan de Jager voor als voorzitter Aftredend en niet

  • Bedankt Sven!

    Dit weekend werd in Thialf een verdiend en groots afscheid gehouden voor Sven Kramer (erelid HCH) en Ireen Wust. In een vol Thialf werden beiden sporters geëerd voor hun bijzondere prestaties van de afgelopen jaren. Zowel Sven als Ireen kregen hun eigen bocht in Thialf ter nagedachtenis aan het

Onze Sponsors

Nieuws

Koninklijke erepenning