Veilig sportklimaat
HCH is een schaatsvereniging die zich voor ogen stelt om voor een iedereen en voor jeugdleden in het bijzonder, een omgeving te creëren waarin alle sporters zich veilig voelen. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier schaatsen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te behouden wil HCH er alles aan doen om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en voor de betrokken leden om hen te ondersteunen.
Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden.
Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon kan het aanspreekpunt zijn voor leden, ouders en vrijwilligers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven.
Een vertrouwenspersoon bij HCH heeft de volgende taken:
– Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;
– In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
– Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
– Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.
Wat kunnen we samen doen?
Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt met hen te delen (vb. door angst, schaamte, onmacht etc.). Het probleem wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van die persoon zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken.

Contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn:

Theun Dijkstra, vertrouwenspersoon HCH

Sietske Nicolai, vertrouwenspersoon HCH