De zomertraining start vanaf zaterdag 9 mei 2022

De afgelopen seizoenen stond de centrale pupillentraining gepland op de maandagavond. Hiervoor was destijds gekozen, omdat de skeelertraining alleen op de donderdagavond georganiseerd kon worden. Vanaf dit seizoen gaan we echter skeeleren op de zaterdagochtend. Daarom hebben we gemeend om de centrale training weer op de woensdagavond te organiseren. Dit betekent dat heel HCH dan in het bos te vinden is. Van jongste pupil tot senior.

Trainingen pupillen

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende trainingen die wij dit jaar willen aanbieden;

Maandag    18.30 – 20.00 uur droogtraining Oranjewoud (alleen pupillen A)

Woensdag  18.30 – 19.45 uur droogtraining Oranjewoud (instroomgroep)

Woensdag  18.30 – 20.00 uur droogtraining Oranjewoud (alle pupillen)

Zaterdag     10.00 – 11.00 uur skeelertraining skeelerpiste Sportstad (pupillen A, B, C*)

We starten bij het skeeleren om 09.00 uur met de WU en om 09.30 uur gaan we op de piste. 

Net als vorig seizoen vragen we van de skeeleraars een eigen bijdrage. Dit wordt een bedrag tussen de 40-60 euro. Dit is voor het gehele zomerseizoen.  

*De opgave voor het skeeleren op de piste van Sportstad is onder voorbehoud. N.a.v. het aantal aanmeldingen gaan we bekijken hoeveel pupillen we kunnen laten skeeleren op de piste. Dit heeft te maken met het aantal beschikbare trainers en de organisatie op de baan. We moeten namelijk wel de veiligheid van al onze rijders kunnen garanderen. Zodra we de opgave hebben geïnventariseerd communiceer ik z.s.m. wie er kunnen skeeleren!

Onze visie is dat wij de pupillen D en jonger één training in de week aanbieden. De pupillen B en C twee trainingen in de week en de pupillen A drie trainingen in de week. Wij vinden dat pupillen nog niet teveel specifiek belast moeten worden. De jongste pupillen zeker niet. Zo wordt van de jongste tot de oudste pupillen stapsgewijs toegewerkt naar een belastbaarheid die bij de junioren vereist is. Namelijk vier tot vijf keer trainen in de week. Volgens onze visie is het belangrijk dat de pupillen A t/m C in aanraking komen met het skeeleren (op de schaats-manier). Daarentegen vinden we drie keer trainen in de week voor de pupillen B en C teveel van het goede. Daarom hebben we gekozen voor deze opzet.