Hierbij nodigen we alle leden uit voor de ALV op dinsdag 27 juni 2023.

Locatie: ‘t Houtsje – Heerenveen
Aanvang: 20:00

De agenda is als bijlage toegevoegd.

Graag tot dan!

Bestuur HCH Heerenveen

Agenda Algemene Ledenvergadering HCH dinsdag 27 juni 2023

Plaats: Café’t Houtsje te Heerenveen

Tijd: 20.00 uur

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Notulen

5. Jaarverslag secretaris

6. Jaarrekeningen

7. Decharge kascontrole

8. Benoeming kascommissie

9. Begroting

10. Bestuursverkiezing

– Voordracht penningmeester Marcel Lanser

Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voorafgaand aan de ALV melden via secretaris@hch-heerenveen.nl

11. Rondvraag