Onze ereleden

Ereleden HCH

Tonny de Jong

Sven Kramer

Barbara de Loor

Klasina Seinstra

Falco Zandstra

Antoinette de Jong (2016)

Atje Keulen Deelstra †

Jeen v.d. Berg †

Lid van verdienste

Frans Bakker

Sophie Piest-Westenbroek

Gerrie Berga

Sjoerd Bloem

Cor Bos

Hessel Brandenburg

Daan Bruining

Jans Darwinkel

Theo Dijkstra

Jan van Doorn

Albert Hazelhoff

Aukje Heida

Neeltje Koch

Yep Kramer

Janneke Kramer

Sieb Luinenburg

Fokke Nijholt

Koop Oosterloo

Rinse Smink

Diete Smit

Freek Stift

Piet Venema

Tjitze de Vries

Thijs de Vrijer

Dick Winius

Johannes Zijlstra

Herman Zwolle