Agenda Algemene Ledenvergadering HCH 19 mei 2022

Plaats: Café ‘t Houtsje te Heerenveen

Tijd: 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening
 1. Mededelingen
 1. Ingekomen stukken
 1. Notulen
 1. Jaarverslag secretaris
 1. Jaarrekeningen
 1. Decharge kascontrole
 1. Benoeming kascommissie
 1. Begroting
 1. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Alfred Stel; het bestuur draagt Jan de Jager voor als voorzitter
Aftredend en niet herkiesbaar Reinder Dolstra; het bestuur draagt Carien Kleibeuker voor als hoofd TC
Aftredend en niet herkiesbaar Bennie Meijerink; er is nog geen opvolger bekend, tot die tijd zal Bennie Meijerink de lopende zaken waarnemen
Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voorafgaand aan de ALV melden via secretaris@hch-heerenveen.nl
 1. Rondvraag