Onderstaand de afspraken zoals die tussen de Baancommissie en Thialf zijn vastgelegd over de Coronamaatregelen rondom Thialf. Deze afspraken zijn tot stand gekomen nadat wij hen beide veel vragen hebben gesteld over de praktische invulling. Wellicht krijgen jullie (in ieder geval junioren en pupillen) van de trainer/coördinator nog een aanvullende mail.

De hoofdregel is en blijft dat alle schaatsers (> 18 jr) buiten de ijsbaan 1,5 m afstand houden en hierin een grote eigen verantwoordelijkheid dragen!

Leden van HCH binden de schaatsen om op hun gebruikelijke plaats (voor de hoofdtribune, links en rechts van de kleinere ingang).

Als je binnenkomt en ziet dat er een groep schaatsers hun spullen/tassen onderaan de tribune heeft liggen dan ga je zelf boven zitten en anders om (zeker bij de wisseling met seniorengroepen). Zo kunnen we dat per uur afwisselen.

Als de training is afgelopen doe je snel de schaatsen uit doen en verlaat je direct Thialf. Eventueel uitlopen of bijpraten doe je buiten.

In de onderstaande mail en in de bijlagen staan de regels/looproutes precies beschreven. Ook is er een app ontwikkelt met daarin dezelfde regels. In deze app kun je ook de verplichte gezondheidscheck doen (mobiel dus meenemen naar de baan, of uitprinten).

Bij de ingangscontrole staat voor iedere training een coördinator van een vereniging die deze gezondheidscheck controleert en een oog in het zeil houdt om de vereiste afstand te bewaren. Volg de aanwijzingen van het Thialf personeel of deze vrijwillige coördinator strikt op. Zowel Thialf, de Baancommissie als HCH behouden zich het recht voor om leden de baan te weigeren indien de regels met voeten getreden worden. Omdat dit het risico met zich meedraagt dat bij een Corona-uitbraak Thialf wellicht (tijdelijk) gesloten moet worden. Omdat Thialf (ook na hier nadrukkelijk om gevraagd te hebben) zelf verder  geen aanvullende faciliteiten regelt beseffen we dat handhaving ook een uitdaging is (zeker bij de ingang).

De baancommissie realiseert zich terdege dat het een heel bijzonder seizoen zal worden waarbij vaste gewoontes of rituelen niet, of beperkt, meer mogelijk zijn. Daar hebben we mee te doen en zal van een ieder veel aanpassing vergen. Bij hetgeen nu gedeeld wordt kunnen we er vanuit gaan dat dit zeker niet de laatste versies zullen zijn.

Dit alles heeft geleid tot de volgende resultaten en producten:

  • Gebruik van de speciale BC-Thialf corona app voor clubs én hun leden, inclusief installatie en gebruikershandleiding
  • Een looprouteplan
  • Beschrijving van taken van een corona-coördinator
  • Beschrijving voor veterstrikkers (alleen voor de pupillentrainingen)
  • Beschrijving van maatregelen tijdens de trainingen
  • Beschrijving van maatregelen tijdens wedstrijden
  • Een inzet-lijst van corona-coördinatoren op datum en club

De speciale BC-Thialf corona-app zal zoveel mogelijk actueel zijn. Van harte wordt deze aanbevolen aan de leden omdat daar onder andere de link naar de verplichte gezondheidscheck voor 18-jaar en ouder kan worden benaderd. Dit kan al 24u voor aanvang van iedere training of bezoek. Vul deze verklaring het liefst thuis al in zodat oponthoud wordt vermeden. Laat de verklaring via je mobiel of uitgeprint duidelijk zien aan de coördinator die bij de toegangspoortjes staat.

Zodra er wijzigingen of aanvullingen in de app worden aangebracht ontvangen de gebruikers een notificatie op hun mobile-device. De BC-Thialf website krijgt een doorverwijzing naar deze app.

In Thialf zijn belijningen aangebracht op voorstel van de Baancommissie. Deze moeten opgevolgd worden om de 1.5m zoveel mogelijk te hanteren. Betekent ook dat clubs/trainers geacht worden zoveel mogelijk gegroepeerd de banken rond de baan te benutten voor op- en afbinden van de schaatsen. Daar ook kunnen de tassen worden geplaatst.

Een van de grootste afwijkingen t.o.v. de normale gang van zaken is de onmogelijkheid om in Thialf een warming-up en of cooling-down te doen rond trainingen en wedstrijden.
Diverse varianten zijn aangedragen en besproken met Thialf-BV maar zijn NIET mogelijk omdat de ruimtes daarvoor niet beschikbaar zijn of dermate hoge kosten met zich meebrengen dat dit niet op te brengen is.
Ook begeleiders van rijders tijdens trainingen zijn helaas niet toegestaan om op of rond de baan plaats te nemen.

Attentie: de training op zondag 4 oktober (1.1 Pupillen) op de 333meter baan wordt i.v.m. andere activiteiten in Thialf naar de 400m baan verschoven.

Een heel gedoe allemaal deze regels, maar wel noodzakelijk. In de eerste plaats voor onze gezondheid maar ook om toch te kunnen schaatsen dit seizoen. We rekenen op jullie medewerking.

20200923_corona_trainingen_def

20200923_corona_app_BCT_def

20200923_Looproutes_def