Contributie

Home/Contributie

Tarieven

Binnenkort starten de ijstrainingen in Thialf. Vanaf vrijdag 14 september 2018  t/m zondag 18 maart 2018 (week 11). Totaal gaat het om 20 trainingen per zegel.

Thialfpas 

Iedere persoon moet eenmalig een Thialfpas aanschaffen. De kosten hiervan zijn € 5,00 per pas. Deze pas is zolang men actief traint geldig, met dien verstande dat er elk seizoen opnieuw moet worden aangegeven op welke trainingsuren het betreffende lid wil trainen. Dus kort gezegd na afloop van elk schaatsseizoen wordt door de BCT in samenwerking met de medewerk(st)ers van Thialf, de in het systeem aanwezig trainingsuren op de passen verwijderd. Dit betekent dat elk lid dat het seizoen hierop weer wil schaatsen via haar of zijn vereniging deze pas opnieuw via de BCT in samenwerking met Thialf moet laten activeren voor de uren waarop het lid actief wil zijn. 

Problemen met Thialfpas

Begeleiderspas

Ouders/begeleiders die structureel mee naar binnen willen om de training van hun kind/kinderen bij te wonen moeten hiervoor een begeleiderspas aanschaffen. Deze pas kost bij de eerste aanschaf € 10,–. Hierbij geldt een bedrag van € 5,- voor éénmalige aanschaf van de pas en daarbij komt voor de toegang tot de trainingen nog € 5,-. De € 5,- voor bezoek aan de trainingsuren, zal jaarlijks bij de start van een schaatsseizoen moeten worden voldaan. Dit geldt uiteraard alleen, als de begeleiderspas voor het betreffende schaatsseizoen geactiveerd moet worden. Deze begeleiderspas die slechts door één persoon kan worden gebruikt, wordt jaarlijks geactiveerd met de uren waarop de ouder/begeleider samen met een trainend kind/lid naar de trainingsbaan wil. 

Eenmalige begeleiderspas / Bezoekerspas

Voor personen die éénmalig als bezoeker een kijkje wil nemen en hiervoor niet een begeleiderspas willen aanvragen, is bij de balie van Thialf de gelegenheid om een BEZOEKERSpas te kopen voor een bedrag van € 2,50 per persoon. Voor dit bedrag kan men dan op een willekeurige dag een training bezoeken. Op vertoon van de entreekaart heeft de bezoeker recht op een gratis kop koffie of thee. Deze 

Alle informatie met betrekking tot toegangspassen en Thialf kunt u hierin lezen. Procotol Toegangsregelement Baancommissie Thialf voor de leden

Contributie HCH 2019-2020
Categorie Contributie Zegel* Adm.kstn KNSB Afdracht Gewest Beg.kaart Toegangs-pas (1 p.p.)
Jeugdschaatsen € 10,00
Pupil (8-12 jaar) € 65,00 € 63,00 € 6,10 € 10,00 € 5,00 € 5,00
C-junior (13-14 jaar) € 72,50 € 86,00 € 6,10 € 10,00 € 5,00 € 5,00
B-junior (15-16 jaar) € 77,50 € 86,00 € 6,10 € 10,00 € 5,00 € 5,00
A-junior (17-18 jaar) € 79,50 € 96,00 € 6,10 € 10,00 € – € 5,00
Neo senioren (19-22 jaar) € 84,50 € 113,00 € 8,70 € 10,00 € – € 5,00
Senioren + trimmers (vanaf 23 jaar) € 87,50 € 113,00 € 8,70 € 10,00 € – € 5,00

Contributies worden berekend over een geheel seizoen. Het seizoen van Hch loopt van 1 april tot en met 31 maart van het daarop volgende jaar. Opzeggen moet voor 1 april. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap vindt er géén restitutie plaats.

Trainingszegels

Het beschikbaar stellen van trainingsuren aan de schaatsclubs wordt geregeld door de Baancommissie van het Gewest Friesland van de KNSB. De baancommissie heeft alle trainingsuren verdeeld in blokken: bijv. een trainingsuur voor Pupillen en bijv. een trainingsuur voor Trimmers.

Voor elk uur dat je traint moet je een trainingszegel kopen aan het begin van het winterseizoen. Train je twee keer dan moet je dus twee trainingszegels aanschaffen. Ruim voordat het winterseizoen begint krijg je bericht van de ledenadministratie hoeveel trainingszegels je wilt aanschaffen.

Daarnaast heeft de baancommissie alle op Thialf trainende clubs verdeeld over vier groepen. HCH zit in groep 3. Elke groep heeft andere trainingsmomenten. Welke trainingsmomenten dat zijn, wordt in het begin van elk seizoen bekend gemaakt.

  KNSB licentie verlengen

  Voor meer informatie over licenties

  wedstrijdlicentie verlengen

  www.knsb.nl

  Wedstrijdlicentie

  Met een KNSB-wedstrijdlicentie verkrijg je het recht om aan schaats- en skatewedstrijden deel te nemen.

  Om te kunnen deelnemen aan schaats- of skatewedstrijden die onder regelgeving van de KNSB worden georganiseerd moet je in het bezit zijn van een KNSB-wedstrijdlicentie. De wedstrijdlicentie kun je zelf aanschaffen of verlengen als HCH lid bij de KNSB.

  Je schaft de wedstrijdlicentie online aan in Mijn KNSB op elk gewenst moment. Nadat je een wedstrijdlicentie hebt aangeschaft kun je je inschrijven voor één of meer wedstrijden op inschrijven.schaatsen.nl.

  De licenties zijn op grond van leeftijd als volgt ingedeeld (peildatum 1 juli):

  Categorie  Leeftijd
  Pupillen Jonger dan 13 jaar
  Jongste pupillen E/D/C t/m 10 jaar
  Oudste pupillen B/A  11/12 jaar
  Junioren C 13/14 jaar
  Junioren B 15/16 jaar
  Junioren A 17/18 jaar
  Neo senioren 19 t/m 22 jaar
  Senioren 23 t/m 38 jaar
  Masters 39 jaar en ouder

   

  De licentiehouder behoort tot het Gewest waarin de vereniging waarvan hij/zij lid is, is gevestigd. Voor HCH, Gewest Friesland.

  Voor trimmers van HCH bestaat de mogelijkheid om eenmalig een wedstrijdlicentie aan te schaffen. Alle informatie hierover staat op KNSB.